“Si pots respirar pots fer Yoga”

T. Krishnamacharya

Sarvayoga emprarà una metodologia basada en els principis fonamentals del HathaYoga i del Ioga Terapèutic. Aquests es basen en la connexió cos i ment a través bandhas, dhyana, entre altres elements. L’associació utilitzarà aquests fonaments adaptant-los a les potencialitats de cada persona i o col·lectius convidant-los a realitzar un reconeixement de les pròpies capacitats. Es treballaran les competències físiques, mentals i emocionals  incorporant diferents eines de les disciplines tals com Yin Yoga, Yoga Nidra, Aeroioga, Medicina Xinesa, Thai Ioga.

A més d’altres instruments com  visualitzacions, meditacions guiades i altres elements els quals variaran en funció de cada persona i/o col·lectiu. 

Per tal d’abordar la consciència corporal  holísticament es treballarà amb els fonaments del cos subtil del qual sorgeix la pròpia connexió amb la part interna del cos, de la qual a priori no som conscients. No obstant, en la pràctica del Yoga és important poder connectar amb aquest per tal de que la pràctica sigui integral. S’utilitzarà diferents elements externs per tal d’adaptar el Yoga a les potencialitats de cada persona i/o col·lectiu. Aquests poden ser coixins, bolster, mantes, cintes, totxanes de suro, gronxadors aeris, entre d’altres elements.

Aquesta metodologia explicada fins ara es plasmarà a través de classes individuals o en grup reduïts. L’ubicació del desenvolupament del servei variarà en funció de l’associació, empresa, casa de la persona i/o col·lectiu.

Sarvayoga adapta la pràctica del Yoga a diversos col·lectius, aquests són els següents: 

PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

DIVERSITAT INTEL·LECTUAL

Totes aquelles persones on hi ha una disminució en les habilitats cognitives i intel·lectuals.  Com poden ser el Retràs Mental, Síndrome de Down, etc.

DIVERSITAT FÍSICA

Totes aquelles persones on hi ha una afectació de les habilitats motores. Com per exemple la Paràlisi Cerebral, Distrofia Muscular, Hemiplegia, Paraplegia, Tetraplegia, Esclerosi Múltiple, etc.

DIVERSITAT PSÍQUICA

Totes aquelles persones que presenten trastorns mentals com depressió grau alt, esquizofrènia, trastorn bipolar, etc.  

PERSONES GRANS

Sarvayoga aposta per un envelliment actiu de la població, per tal de que el  yoga arribi a aquesta població es necessari poder adaptar la pràctica del Yoga tenint en compte la maduresa del cos  i la ment.

PERSONES EN RISC O VULNERABILITAT SOCIAL

Donada l’actual situació social on cada cop hi ha més persones en risc o vulnerabilitat social, Saravayoga considera important adaptar la pràctica de Yoga en aquestes persones i/o col·lectiu. Es treballa de manera profunda l’aspecte emocional i psíquic ja que són els més afectats en aquest tipus de situacions socials.  

Mª Ángeles Martín

672.19.21.27

Gemma Manchado Escrig

648.14.93.55

info@sarvayogabcn.com