“No és la persona la que s’ha d’adaptar al Yoga sinó el Yoga

el que s’ha d’ajustar de forma correcta a la persona”

T. Krishnamacharya

Sarvayoga és una associació que té com objectiu adaptar la pràctica del Yoga a les potencialitats i competències de les persones.

El Yoga comporta una millora en la qualitat de vida de les persones aportant beneficis a diversos nivells: mentals, físics i emocionals. Per aquest motiu, la missió de Sarvayoga és estendre la pràctica del Yoga a totes aquelles persones que per les seves característiques requereixin una adaptació de la pràctica, com per exemple les persones amb diversitat funcional.

La filosofia de Saravayoga es basa en els principis fonamentals del Yoga clàssic els quals radiquen en l’autodescobriment d’un mateix/a aportant l’aquietament dels pensaments. Tal i com diu la Bhagavad Guita “a l’equilibri mental se li diu Yoga”.

DIRIGIT

PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Diversitat intel·lectual: totes aquelles persones on hi ha una disminució en les habilitats cognitives i intel·lectuals.

Diversitat física: totes aquelles persones on hi ha una afectació de les habilitats motores. 

Diversitat psíquica: Totes aquelles persones que presenten trastorns mentals. 

Adaptem la pràctica de Yoga a les diferents potencialitats

i capacitats de les persones.

PERSONES GRANS

Sarvayoga aposta per un envelliment actiu de la població, per tal de que el Yoga arribi a aquesta població és necessari poder adaptar la pràctica del Yoga tenint en compte la maduressa del cos i la ment.

El Yoga comporta una millora en la qualitat de vida de les persones

aportant  beneficis a diversos nivells.

PERSONES EN RISC O VULNERABILITAT SOCIAL

Donada l’actual situació social on cada cop hi ha més persones en risc o vulneravilitat social, Saravayoga considera valuós adaptar la pràctica del Yoga en aquestes persones i/o col·lectiu. Es treballa de manera profunda l’aspecte emocional i psíquic ja que són els més afectats en aquest tipus de situacions socials.

Autodescobriment d’un mateix/a aportant aquietament dels pensaments.

Mª Ángeles Martín

672.19.21.27

Gemma Manchado Escrig

648.14.93.55

info@sarvayogabcn.com